Inne konstrukcje drewniane Wieże widokowe

Na przełomie ostatnich kilkunastu miesięcy nasza firma wykonała również kilka bardzo ciekawych konstrukcji drewnianych. Pierwszą z nich są wieże obserwacyjne, znajdujące się w okolicach Wałcza.