Powstaje drewniany klasztor w okolicach Częstochowy.

W okolicach Częstochowy powstaje klasztor budowany w technologii wieńcowej. Z oczywistych względów przedsięwzięcie ma wymiar wyjątkowy. Realizacja tego typu konstrukcji wymaga szczególnego zaangażowania, znajomości wszelkich aspektów dotyczących zarówno projektowania jak i wiedzy praktycznej z dziedziny budownictwa drewnianego.
O dalszych postępach prac przy budowie klasztoru będziemy Państwa informować.