Domy Przysłupowe 2016

W niezwykle szlachetnym towarzystwie znalazł się jeden z naszych domów. Mówiąc żartobliwie autorowi tekstu „opadła szczęka” podczas wizytacji budowy. Nieopodal naszej realizacji w Antoniowie (50 m) znajduje się kilka wspaniale wyremontowanych i utrzymanych domów przysłupowych. Te zjawiskowo piękne budynki drewniane występujące głównie na Dolnym Śląsku, ale i w Czechach po Szwajcarię są bezdyskusyjną perłą krajobrazu tego regionu. Mamy poważne zadanie, aby nasz dom nie odbiegał poziomem od swojego towarzystwa.