Skansen Olsztynek 2018

Skansen w Olsztynku oddaje w pełni uroki Mazur i jest kolejnym miejscem podkreślającym niezmienne piękno drewnianego budownictwa na naszych ziemiach. Domy na terenie parku są wspaniałą mieszanką różnych styli architektonicznych i technologii: szlachecki dwór, kościół, szkoła, zagrody i chaty wiejskie. Dominuje tradycyjna technologia wieńcowa … ale również występuje sumikowo-łątkowa, pruska i szachulcowa. Budynki posiadają umiarkowane i wyrafinowane zdobnictwo świadczące o wielkim smaku estetycznym byłych mieszkańców. W ciepłych i przytulnych wnętrzach panuje harmonia a wiele rozwiązań mogłoby być ciekawą inspiracją dla współczesnych architektów.